Archive for Wrzesień, 2011

Dane osobowe

Społeczeństwo coraz bardziej interesuje się tym, jak przedsiębiorstwa dbają o zachowanie ich danych osobowych w prywatności. Firmy konsultingowe zajmują się taką tematyką od dawna, co sprawia, że zatrudnieni specjaliści posiadają odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie. Warto skorzystać z usług firm konsultingowych, które zatrudniają osoby będące czynnymi prawnikami. Dzięki temu firma klienta osiągnie pewność, że jej działania są zgodne z aktualnymi wymogami prawa. Odpowiednie narzędzia, metody oraz procedury pozwalają na wdrożenie systemu ochrony danych osobowych. Odpowiedni system pozwala na uniknięcie pomyłek oraz jakichkolwiek nieścisłości. Firmy konsultingowe w zakresie ochrony danych osobowych prowadzą działania kompleksowe, co oznacza, że wprowadzeniu odpowiednich technologii, systemów komputerowych i informatycznych towarzyszą również szkolenia pracowników w odpowiednim zakresie. Ważne jest, by pracownicy przedsiębiorstwa potrafili obsługiwać się prawidłowo nowym system, gdyż nieudane wdrożenie może przynieść przedsiębiorstwu więcej strat niż zysków. Firmy konsultingowe organizują, więc szkolenia dla pracowników z zakresu stosowanego sytemu oraz narzędzi ochrony danych.

Dane przedsiębiorstwa

W dzisiejszych czasach informacja jest podstawową wartością dla każdej firmy. Stosowane metody, narzędzia oraz procesy stanowią dla firmy fundament jej działania i przyczynę konkurencyjności. Firmy konsultingowe coraz częściej zajmują się złożonym pojęciem, jakim jest ochrona danych w przedsiębiorstwie. Powszechność dostępu do sieci komputerowych, przy jednocześnie niewielkiej wiedzy o zabezpieczeniach i prywatności w sieci sprawia, że wycieki danych są zjawiskiem powszechnych. Firmy konsultingowe wyspecjalizowały się, więc w realizacji zadań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i likwidacji możliwości jego naruszenia. Wyciek istotnych informacji, szczególnie dotyczących budowy produktów firmy może prowadzić do tego, że inne przedsiębiorstwo przejmie sektor rynku, który dotychczas zajmowała firma klienta. Brak wiedzy o prawidłowościach działania przepływów informacji oraz ignorowanie zasad bezpieczeństwa przez pracowników sprawia, że coraz częściej przedsiębiorstwa korzystają z usług firm konsultingowych zajmujących się bezpieczeństwem danym. Wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń, metod i narzędzi pozwala na zachowanie wewnątrz organizacji bezcennych dla niej informacji.

Komunikacja

Zbudowanie odpowiedniej sieci parterów biznesowych oraz kontaktów jest jedną z pierwszych rzeczy potrzebnych do zaistnienia na rynku. Agencje, oferujące konsulting biznesowy skupiają się na stworzeniu możliwości i wypracowaniu metod, które pozwalają pracownikom firmy na pozyskiwanie dla niej sojuszników oraz klientów. Firmy konsultingowe skupiają się na działaniu pracowników, którzy odpowiedzialni są nie tylko za komunikację zewnętrzną, ale również wewnętrzną przedsiębiorstwa. Komunikacja zewnętrza budowana przez firmę konsultingową opiera się na kilku obszarach. Dla firm najważniejszym obszarem powinna być komunikacja z klientami. Klient jest dla firmy najważniejszy, gdyż to on stanowi źródło jej zysku, a tym samym warunek przetrwania. Odpowiednia komunikacja pozwala na zbudowanie długotrwałych relacji, które są dla przedsiębiorstwa o wiele korzystniejsze niż jednorazowe transakcje z wieloma, różnymi klientami. Długotrwałe relacje dotyczą wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa. Firmy konsultingowe uczą, iż pozyskanie nowego klienta jest dla firmy o wiele bardziej kosztowne, niż utrzymanie relacji z klientem, który już skorzystał z produktów lub usług danego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie

Zarządzanie w przedsiębiorstwie oznacza organizowanie, kontrolowanie i planowanie. Jest to najważniejsze z zadań kierownictwa firmy, umożliwia one odpowiednią organizację pracy i wykonywanie zamierzonych celów. Firmy konsultingowe organizując szkolenia dla firm klientów bardzo często skupiają się właśnie na zarządzaniu. Dowiedzione zostało, że to błędu w zarządzaniu, planowaniu i organizacji są przyczyną największych kosztów i strat przedsiębiorstwa. Błędy w procesach produkcyjnych i dostawczych mogą być łatwo zniwelowane, a większość z nich i tak jest następstwem niewłaściwego zarządzania. Jednym ze szkoleń, jakie oferują firmy konsultingowe jest zarządzanie czasem. Zarządzanie czasem pozwala na odpowiednią organizację zadań tak, by czas poświęcony na pracę zawodową przez pracowników okazał się bardziej efektywny, a jednocześnie pozwalał im na zachowanie równowagi pomiędzy karierą zawodową, a życiem prywatnym. Zarządzanie przez cele, to jeden z wiodących obecnie trendów w zarządzaniu. Nic dziwnego, że firmy konsultingowe powszechnie wdrażają takie metody w przedsiębiorstwach swoich klientów. Zarządzanie może dotyczyć również zarządzania zmianami, pracownikami, środowiskiem oraz procesami.

Szkolenia

Agencje i biura oferujące szeroko rozumiany konsulting dla firm bardzo często zajmują się organizacją oraz przeprowadzaniem szkoleń. Organizacja szkolenia bardzo często poprzedzana jest odpowiednią analizą, która ma na celu rozpoznanie potrzeb szkoleniowych w danej organizacji. Jednym z najważniejszych szkoleń, jakie firmy konsultingowe organizują dla kadry menadżerskiej są szkolenia w zakresie przywództwa. Lider zespołu musi posiadać szereg umiejętności, które pozwolą my na najbardziej efektywne zarządzanie pracownikami oraz osiąganie celów. Lider posiadać musi wysoko rozwinięte zdolności negocjacji, komunikacji oraz umiejętności wpływania na swój zespół. Dobry przywódca to taki, który organizuje pracę podwładnych w taki sposób, że możliwe jest osiąganie przez nich określonych celów. Każda osoba w zespole jest odrębną jednostką, o innych przekonaniach, marzeniach i ambicjach, dlatego rolą lidera jest zapewnienie współpracy i odpowiedniej komunikacji pomiędzy tak różnymi jednostkami. Szkolenia firm konsultingowych pozwalają pracownikom nabyć umiejętności, które w ich pracy zawodowej wpłyną na kształtowanie przez nich efektywnych zespołów pracowników. Umiejętności przywódcze do w niewielkim stopniu umiejętności wrodzone, wiele z nich można zwyczajnie przyswoić. Firmy konsultingowe oferują taką możliwość.

Potencjał pracowników

Wiele przedsiębiorstw zapomina o tym, iż w dobie powszechnego dostępu do zaawansowanej techniki i rozwiązać komputerowych, to pracownicy stanowią zasób przedsiębiorstwa, który pozwala jej na wyróżnienie się spośród konkurencji. Jednym z podstawowych narzędzi, jakie agencje konsultingowe wykorzystują w swojej pracy nad kadrami firmy klienta, są testy behawioralne. Testy te opracowane zostały na podstawie długoletnich badań psychologicznych. Pozwalają one na zbadanie możliwości, kompetencji oraz potencjału pracowników. Bardzo często w przedsiębiorstwach następuje nieodpowiedni przydział kompetencji i stanowisk, który wynika z zachowania starych zasad, nie modyfikowaniu podziału obowiązków oraz braku wprowadzenia delegowania odpowiedzialności. Wszystko to sprawia, że nawet bardzo dobrze przygotowany pracownik, może okazać się zupełnie nieefektywny na nieodpowiednim stanowisku pracy. Dodatkowo, firmy konsultingowe dowodzą, iż pracownicy, którzy wykonują pracę poniżej ich umiejętności oraz możliwości stają się mniej kreatywni, ambitni, a przez to ich wydajność i wartość dla firmy spada. Wyciągnięcie odpowiednich wniosków z testów behawioralnych pozwala na wykorzystanie potencjału pracowników.

Podstawa konsultingu

Podstawą pomocy dla firm jest zrozumienie ich potrzeb oraz sytuacji rynkowej. W celu zrozumienia prawidłowości rządzących daną organizacją zwykle przedsiębiorstwo konsultingowe przeprowadza analizę firmy klienta. Analiza występuje zawsze na początku współpracy. Przeprowadzana jest ona w kilku etapach. Pierwszym z nich może być analiza finansowa klienta, badanie sprawozdań, udziału kosztów w zysku. Dokumenty, jakie wykorzystywane są do tej analizy to przede wszystkim bilanse zysków i strat oraz inne narzędzie księgowości sprawozdawczej. Poza tym firma konsultingowa przeprowadzić może audyt wewnątrz przedsiębiorstwa, który pozwala na własną ocenę poszczególnych procesów, ich efektywności oraz przebiegu. Informacje zawarte w dokumentach mogą nie zawierać wszystkich potrzebnych danych. Bardzo często analizowany jest również dział firmy zajmujący się obsługom klienta, gdyż to właśnie on bardzo często jest przyczyną problemów firmy. Po wykonaniu szczegółowej analizy firma konsultingowa przygotowuje projekt zmian w przedsiębiorstwie, który zawiera w sobie wnioski z raportu konsultantów. Raport taki zawiera również symulacje potencjalnych zysków, które wynikły by z proponowanych przez agencję zmian.

Dla biznesu

Usługi dla przedsiębiorstw prywatnych w zakresie konsultingu różnią się od innych usług tego typu. Aby firma konsultingowa mogła określić obszary, w których można poprawić lub zreformować działanie przedsiębiorstwa konieczne jest przeprowadzenie spotkania wstępnego oraz analizy działalności danej firmy. Do analizy firmy konsultingowe wykorzystują odpowiednie narzędzia oraz metodykę. Jednym z najczęstszych działań, jakie podejmują agencje konsultingowe jest pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Dzisiejsze firmy muszą bardzo szybko zmieniać się, by dostosować się do zmian technologicznych i gospodarczych. Niepewność rynku oraz duża konkurencja sprawia, że przedsiębiorstwom często ciężko jest odpowiednio dostosować się do wymagań klientów. W środowisku polskiego rynku powszechne są problemy w zarządzaniu operacyjnym oraz problemy finansowe przedsiębiorstw. W celu rozwiązania problemów związanych z transformacjami firmy, agencje konsultingowe proponują odpowiedni narzędzia oraz systemy pomocnie. Restrukturyzacja przedsiębiorstw opiera się tu na redukcji kosztów produkcji, dostosowaniu do rynku, dywersyfikacji rynków oraz produktów oraz zmniejszenie kosztów całej działalności przedsiębiorstwa.

Usługi doradcze

Na rynku polskim działa wiele firm, które wyspecjalizowały się w świadczeniu usług doradczych, dla różnego rodzaju firm i przedsiębiorstw. Świadczenie tych usług jest płatne. Konsulting opierać może się m.in. na analizie potrzeb przedsiębiorstwa. Określenie przez agencje niezbędnych cech, jakie posiadać musi osoba zatrudniona na danym stanowisku pozwala przedsiębiorcom w efektywniejszy sposób przeprowadzić proces rekrutacji. Agencje konsultingowe potrafią wskazać przedsiębiorstwu odpowiednie metody oraz źródła pozyskiwania pożądanych kandydatów na dane stanowiska. Agencje konsultingowe mogą również w imieniu przedsiębiorstwa same poszukiwać i rekomendować kandydatów na pracowników. Pomoc doradcza może również opierać się na opracowywaniu projektów ogłoszeń przedsiębiorstwa, informacji oraz wielu innych materiałów wychodzących z firmy. Usługi agencji dotyczyć mogą wielu dziedzin, choć większość z nich wyspecjalizowało się w pełnieniu konsultingu w jednym zakresie. Są, więc agencje doradztwa personalnego, agencje doradztwa marketingowego, konsulting ds. szkoleń, konsulting ds. reklamy, sprzedaży, produkcji, zarządzania środowiskiem pracy, zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz rozwiązań informatycznych.

Agencje zatrudnienia

Agencje zatrudnienia pośredniczą w poszukiwaniu pracy przez obywateli polskich zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Dla osób poszukujących zatrudnienia stanowią pomoc w poszukiwaniu odpowiedniego stanowiska, a dla pracodawców sposób na odnalezienie odpowiedniego pracownika. Agencje zatrudnienia mogą być również agencjami doradztwa personalnego, co oznacza, że prowadzą one szeroko rozumiany konsulting dla firm. Agencje takie świadczą firmom usługi pomocnicze oraz informacyjne, za które pobierają opłaty. Agencje zatrudnienia mogą prowadzić konsulting dla firm również w zakresie udzielania różnego rodzaju porad dotyczących wyboru kandydatów na miejsce pracy. Dzięki skorzystaniu z usług agencji konsultingowej przedsiębiorcy mogą w sposób efektywniejszy poszukiwać pracowników, odnajdywać osoby o odpowiednich kwalifikacjach oraz predyspozycjach do wykonywania danej pracy. Agencje doradcze oferują przedsiębiorstwom różnego rodzaju usługi, płatna forma odróżnia te działanie agencji zatrudnienia od pośrednictwa pracy, które powinno być działalnością bezpłatną, szczególnie dla osób poszukujących zatrudnienia. Osobą, która przeprowadza konsulting powinien być odpowiednio wykwalifikowany doradca.